آنتی اسکالانت قلیایی ABAN M 81 :

این محصول یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود ABAN M 81 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا . دریا . چاه و.....) تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها.فسفات ها.سولفات ها( از قبیل سولفات کلسیم.سولفات باریم و سولفات استرونسیم ) . سیلیکا و آهن دارد ABAN M 81 تا اندیس لانژلیرLSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند

مشخصات :

حالت فیزیکی : مایع

PH : 10,5-12

رنگ : کهربایی یا قهوه ای روشن

چگالی در دما 20 درجه سانتی گراد : 1,18-1,14

بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلو گرمی و گالن های 25 کیلوگرمی قابل عرضه است

مقدار مصرف حدود : 8-2 ppm

 

آنتی اسکالانت قلیایی ABAN M82 :

این ماده یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود ABAN M82 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....) تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ( از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ) سیلیکا و آهن دارد ABAN M82 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند

مشخصات :

حالت فیزیکی : مایع

PH : 10,5-12

رنگ : کهربایی

چگالی در دمای 20درجه سانتی گراد : 1,14-1,10

بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی قابل عرضه است

 مقدار مصرف حدود 8-2 ppm

شبکه های اجتمایی

 

 

اطلاعات تماس با ما

آدرس کارخانه : تهران، شهریار، بلوار آزادگان، روبروی پمپ بنزین کهنز، خیابان فاطمیان، خیابان پویا، پلاک 6
کد پستی 3356671637
تلفن های تماس :

65684726 - 65684761 - 65289231 - 65289232 - 021

دورنگار :

65289230 - 65684957 - 021

کارشناس فروش 09197429108
امور مالی 09905617649
سامانه پیامکی : 10002165289231

Template Design:Dima Group