فرآیند تبادل یونی یک فرآیند برگشت پذیر تبادل یون ها بین یک سطح جامد و محلول مایع بوده که در طی آن هیچ گونه تغییر دائمی در سطح جامد (رزین) ایجاد نمی گردد
در روش تبادل یونی یون های ناخواسته آب خام توسط انتقال آنها به یک ماده جامد (رزین) حذف می شوند
در این روش یک یون با یون دیگر تبادل شده و یون قبلی به صورت موقت نگهداری می گردد و سپس در محلول شیمیایی دیگری آزاد می شود . اکثر رزین های تعویض یونی که در تصفیه آب به کار می روند رزین های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی به دست می آیند
رزین های تعویض یونی به دو گروه اصلی کاتیونی و آنیونی تقسیم می شوند که هر گروه شامل نوع ضعیف و قوی هستند که معمولا نوع قوی آنها در فرایند های تصفیه آب به کار برده می شوند
رزین های کاتیونی اسیدی قوی SAC می توانند بازهای قوی را خنثی نموده و نمک های خنثی را به اسید های معادلشان تبدیل کنند این گروه به صورت سدیمی برای کاهش سختی آب به کار می روند
رزین های آنیونی بازی قوی SBA می توانند اسید های قوی را خنثی نموده و نمک های خنثی را به باز تبدیل کنند
این گروه در نمک زدایی کامل آب استفاده می شوند
ظرفیت تبادل یونی کل یک رزین به صورت اکی والان در واحد وزن یا حجم بیان شده و نشان دهنده توانایی رزین در تبادل یونی با محیط خود است
تمام دستگاه های رزینی را می توان به صورت اتوماتیک و یا دستی طراحی نمود

شبکه های اجتماعی

 

     

اطلاعات تماس با ما

آدرس کارخانه : تهران، شهریار، بلوار آزادگان، روبروی پمپ بنزین کهنز، خیابان فاطمیان، خیابان پویا، پلاک 6
کد پستی 3356671637
تلفن های تماس :

65684726 - 65684761 - 65289231 - 65289232 - 021

دورنگار :

65289230 - 65684957 - 021

کارشناس فروش 09197429108
امور مالی 09905617649
سامانه پیامکی : 10002165289231

Template Design:Dima Group